Nina Rope
 
 

 
-
 

Luennot ja kurssit

Varsinaisen terapiatyön lisäksi pidän myös vuorovaikutteisia luentoja yrityksille, yhdistyksille ja pienryhmille.

Työssä jaksaminen ja viihtyminen tuntuu olevan tänä päivänä yhä haasteellisempaa, ja se näkyykin monin eri tavoin. Jotkut joutuvat kärsimään eri muodoissa esiintyvästä syrjinnästä ja työpaikkakiusaamisesta, joka voi tuoda mieleen ikävällä tavalla jo kouluaikoina koetut kiusaamiset. Vähemmästäkin voi tulla voimattomuuden tunne ja pelko siitä, että mitään muutosta ei olekan tulossa ennen eläkkeelle jäämistä.
Toiset taas kärsivät stressistä, joka pieninä annoksina nautittuna saa tekemään asioita valmiiksi, mutta jatkuvana pakkosyöttönä alkaa uuvuttaa ja johtaa helposti masennukseen. Mieli, keho ja elimistö eivät jaksa pitkään jatkuvaa stressitilaa, ja ihminen saadaan kyllä keinolla jos toisella hetkeksi aikaa "hyllytettyä" jotta tulisi rauha. Tuosta uupumuksen ja masennuksen tilasta voikin sitten olla haasteellisempaa nousta takaisin pinnalle ja Elämään. Monet antavatkin periksi jääden aivan liian aikaisin työkyvyttömyyseläkkeelle, ja tästä ei hyödy kukaan.

Mutta mikä on se voima, joka saa yksilön otteeseensa niin vahvasti, että sitä alkaa stressata aina uupumukseen saakka?
Millaiset ihmiset alkavat kiusata ja miten työpaikkakiusatut ovat itse kokeneet asian?
Voiko ihminen itse vaikuttaa omaan todellisuuteensa ja sitä kautta hyvinvointiinsa? Miten?

Asiakkainani on vuodesta 2004 saakka käynyt paljon juuri 30-50v naisia, jotka ovat kärsineet eriasteisesta työpahoinvoinnista erilaisine ilmenemismuotoineen. Kaikilla heillä on kuitenkin ollut yhteisiä tekijöitä taustalla ja niitä on terapiassa käyty läpi menestyksekkäästi niin, että ne eivät ole enää vaikuttaneet haitallisella tavalla työssä jaksamiseen.
Nämä asiakkaiden kokemukset ovat kaikille hyödyllistä tietoa, koska moni varmasti tunnistaa itsensä ja sitä kautta saa myös uskoa siihen, ettei tarvitse koko loppuelämää kärsiä menneisyyden haavoista. Haavat täytyy avata ja putsata kunnolla, laittaa pienet tikit ja sen jälkeen vasta alkaa todellinen paraneminen. Kaikki tietävät, että kun haava on mennyt umpeen, jäljelle jää vain pieni arpi, ja sitä ei mikään eikä kukaan saa enää revittyä auki.

Jokaisen yrityksen henkilökunta muodostuu yksilöistä ja yrityksen hyvinvointi, vahvuus ja menestys perustuu juuri näiden yksilöiden hyvinvointiin ja vahvuuteen, tai niiden puutteeseen. On kuin suuri palapeli, jossa jokainen palanen on ainutlaatuinen ja tärkeä osa kokonaisuutta. Ja tuon kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että on vahvuutta ja yhtenäisyyttä jota riittää mahdollisimman pitkään ja kestävästi, jolloin kaikki hyötyvät siitä.

Luennollani tuon esille paljon myös asiakkailtani oppimia asioita ja tekemiäni havaintoja, jotka voivat olla monille hyödyksi. Sen lisäksi kerron myös mm. mielen toiminnasta ja sen oikeanlaisesta käytöstä, mitä eroa on tietoisella ja alitajuntaisella mielellä, sekä oireista ja niiden positiivisesta tarkoituksesta jne. Tarkoitus on, että osallistujat saavat tehdä tilaisuuden aikana kysymyksiä ja sitä kautta tehdä tapaamisestamme mahdollisimman vuorovaikutteinen.

Tilaisuuteen varataan aikaa 1-3h riippuen osallistujien määrästä, jotta kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja kysymyksiinsä vastauksia.
Pidän luentoja myös englanniksi.
Yhdistykset ja erilaiset seurat voivat myös hyötyä aiemmin mainituista aiheista, pääpainon ollessa kuitenkin lähinnä mielen toiminnan, positiivisen ajattelun ja oman todellisuuden luomisen puolella.

Olen pitänyt luentoja yrityksille, (ratsastus)seuroille ja eri yhdistyksille, sekä esitelmöinyt mm. Graafisen alan insinöörien koulutuspäivillä, Uskalla Innostua -tapahtumissa Bio Rexissä ja Hotelli Presidentissä, Aidosti Elossa -seminaarissa sekä Forum Humanumille Helsingissä. Minua on haastateltu työni puolesta eri lehdissä ja olen osallistunut myös Radio Novan ja Yle Priiman ohjelmiin.

Luentojen lisäksi on myös mahdollista räätälöidä tietyille ryhmille sopivia kokonaisuuksia liittyen esim. painon- ja stressinhallintaan tai jännittämiseen. Nämä vaativat useimmiten yksilötasolla muutaman kerran kliinistä hypnoterapiaa, jotta päästään ongelman ytimeen kiinni ja sitä kautta mahdollistetaan positiiviset muutokset. Ryhmä voi myös tavata tämän periodin aikana muutaman kerran, jotta saadaan maksimihyöty kaikille osallistujille.

Otathan yhteyttä, jotta voimme sopia yrityksesi henkilökunnalle tai yhdistyksesi jäsenille parhaiten sopiva kokonaisuus. Vastaan mielelläni tiedusteluihin joko puhelimitse tai s-postilla. Tarvittavat tiedot löytyy kohdasta "Hinta ja yhteystiedot".

-


 
  421500 | Copyright © 2024 Webbinen.net