Nina Rope
 
 

 
-
 

Henkinen Kehitys, Menneet Elämät ja Sielun Valinnat

(Huom! Tällä hetkellä tarjoan tätä terapiamenetelmää ainoastaan omille terapia-asiakkailleni)

Olen käynyt Irlannissa "Past Life Therapy" -kurssin v. 2003 varsinaisen kliinisen hypnoterapiakoulutuksen lisäksi. Oma mielenkiintoni henkisiä asioita kohtaan on syntynyt jo nuorena ja kaikki lukemani kirjat, erilaiset kurssit, luennot ja kokemukset ovat vahvistaneet tätä puolta itsessäni luontevasti näiden kymmenien vuosien aikana. Ajat ovat muuttumassa kohti pehmeämpiä ja henkisempiä arvoja ja ihmisten mielenkiinto alkaa kasvaa entisestään liittyen itsensä ymmärtämiseen ja henkiseen kehitykseen.

Työni terapeuttina on auttaa asiakkaitani vapautumaan menneisyyden kokemusten aiheuttamista oireista ja rajoittavista käyttäytymismalleista niin, että heillä on mahdollisuus vihdoinkin alkaa elää itsensä näköistä elämää ilman turhia pelkoja. Entinen "sen takia, koska" -asenne muuttuu terapian aikana voimaannuttavaksi ja vapauttavaksi "siitä huolimatta, että" -asenteeksi.

Samalla tavalla myös kehittämäni "Hetki Ennen Syntymää" -terapia (ns. "Kohtumatka") on tarkoitettu olemaan hyödyksi ja avuksi itsensä ja tämän hetkisen elämänsä ymmärtämiseksi aivan toisenlaisesta näkökulmasta katsottuna. Sen tarkoitus on valottaa tätä elämää, tekemiään valintoja liittyen mm. omiin vanhempiin, puolisoon, lapsiin, työhön, terveyteen, rahaan ja oppiläksyihin. Juuri ennen syntymää ovat nämä asiat vielä tiedossa ja muistissa. Siitä sielun näkökulmasta on myös mahdollista havaita edellisiä elämiään, vaikka tarkoitus ei olekaan niihin sen tarkemmin mennä. Menneistä elämistä voi tosin löytyä myös syy alkavaan nykyiseen elämään ja sen itse valittuihin haasteisiin, ihmissuhteisiin ja kokemuksiin.

Kun omaa elettyä elämäänsä kaikkine kokemuksineen ja haasteineen tähän päivään saakka saa tarkastella sielunsopimusten ja ennalta sovittujen oppiläksyjen ymmärryksen kautta, niin esimerkiksi aiemmin koettu voimattomuus ja jopa uhriasenne väistyvät empatian ja itseluottamuksen tieltä. On aivan eri asia oivaltaa esimerkiksi se, että haasteellisten parisuhteiden tarkoitus on ehkä ollut opettaa jotain itsestä, itsensä arvostamisesta, luottamuksesta, rakkaudesta, jne. eikä suinkaan ole tarkoittanut sitä, etteikö henkilö olisi kykeneväinen rakastavaan parisuhteeseen. Elämässä ei ole sattumia ja kaikella on tarkoituksensa, myös niillä haasteellisilla kokemuksilla. Tämän terapiamenetelmän tarkoitus ei ole siis pelkän mielenkiinnon tai uteliaisuuden nälän tyydyttäminen, vaan jotain paljon syvempää.

Jotta regressio hetkeen ennen omaa syntymää sujuisi luontevasti, vaatii se luottamusta myös asiakkaalta sekä kykyä rentoutua riittävästi hypnoosisession onnistumiseksi. Pääasiassa olenkin tarjonnut tätä "Kohtumatkaa" hypnoterapiassa käyville asiakkailleni, sillä luottamus ja terapiasuhde on ehtinyt syntyä jo viikkojen aikana.
Terapian ulkopuolelta mahdollisesti tuleville uusille asiakkaille pidetään aina ns. valmisteleva sessio ennen varsinaista regressiota. Siinä käydään läpi hieman henkilön taustoja, mitä odottaa tulevalta "aikamatkalta" ja miksi, käydään läpi hypnoosiin liittyviä käytännön asioita jne. Sen lisäksi tehdään hypnoosissa mielikuvamatka, joka kestää n. 1/2h. Jos jostain syystä kokee haasteelliseksi vaipua hypnoosiin jo tässä vaiheessa, niin ei ole mielekästä enää käydä läpi varsinaista "Kohtumatkaa". Tämän ensimmäisen session tarkoitus on siis varmistaa, että asiakas saa jatkossa käyttämälleen ajalle ja rahalle vastinetta.

Aivan kuten muissakin hypnoterapiasessioissa, asiakas on tietoinen siitä missä on fyysisesti ja mitä tapahtuu, vaikka mielikuvissaan onkin vahvasti samaan aikaan toisessa ajassa ja paikassa. Session aikana pystyy puhumaan ihan normaalisti ja muistaa kaiken kokemansa jälkeenpäin. Asiakkaan niin halutessa on myös mahdollista äänittää varsinainen regressio-osuus sessiosta.

Uusien asiakkaiden tapauksessa 1:een tapaamiskertaan varataan 2,5h aikaa, jolloin ehditään rauhassa käymään läpi kaikki oleellinen sekä mahdolliset asiakkaan mieltä askarruttavat asiat. Lopuksi tehdään hypnoosissa mielikuvamatka. Tämän session hinta on 140€.
"Hetki Ennen Syntymää" -terapiaan varataan aikaa 3h ja sen hinta on 220€.

-


 
  421500 | Copyright © 2024 Webbinen.net